Trang đăng tin

Gửi bài viết về Ban Biên tập Tổng công ty Điện lực miền Nam.
Chương trình nhận các bài viết đến từ 28 đơn vị thành viên, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các Ban Tổng công ty Điện lực miền Nam. Trường hợp các bài viết được gửi từ đơn vị ngoài Tổng công ty Điện lực miền Nam vui lòng gửi về Ban Biên tập EVN SPC theo địa chỉ email : info@evnspc.vn
Hướng dẫn sử dụng: HDSD_CapTinTrucTuyen.pdf
Thông tin:
Công ty * Điện lực *
Tiêu đề *
Tác giả *
Điện thoại Email
HDSD_DinhKemFile.pdf
Nội dung chính của tin:
   
  
 
 
   
*
Được chọn nhiều file với tổng dung lượng dưới 10MB (File không có khoảng trống (dấu cách) )