Trang đăng tin

Thông tin, hình ảnh bài viết của tác giả sẽ được Đơn vị xem xét duyệt đăng trên trang web Đơn vị hoặc gửi về Ban Biên tập Tổng công ty Điện lực miền Nam.
Chương trình nhận các bài viết của các tác giả là CBCNV trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (21 Công ty Điện lực thành viên từ Ninh Thuận đến Cà Mau (trừ TP HCM)) các đơn vị phụ trợ , Văn phòng Công đoàn, Đoàn thanh niên và các Ban Tổng công ty Điện lực miền Nam. Trường hợp các bài viết được gửi từ đơn vị ngoài Tổng công ty Điện lực miền Nam vui lòng gửi về Ban Biên tập EVN SPC theo địa chỉ email : info@evnspc.vn
Trong quá trình thao tác chương trình, khi bị lỗi. Tác giả liên hệ Công ty CNTT Điện lực miền Nam. ĐT :028 22200220 - 1083 . Gặp Trí
Hướng dẫn sử dụng: HDSD_CapTinTrucTuyen.pdf
Thông tin:
Công ty * Điện lực *
Tiêu đề *
Tác giả *
Điện thoại Email
HDSD_DinhKemFile.pdf
Nội dung chính của tin:
   
  
 
 
   
*
Được chọn nhiều file với tổng dung lượng dưới 10MB (File không có khoảng trắng (dấu cách) VD: bai_viet_cap_tin_truc_tuyen.doc )